Socialistisk UngdomsFront

Fra AktiWiki
Spring til navigation Spring til søgning

Socialistisk UngdomsFront, forkortet SUF, dansk politisk ungdomsorganisation, der har et tæt samarbejde med Enhedslisten.

SUF er en revolutionær socialistisk ungdomsorganisation, idet organisationen finder et opgør med den eksisterende samfundsorden en nødvendighed. Målet er et demokratisk socialistisk samfund, hvor magten er hos folket og ikke hos ejerne af samfundets produktionsmidler.

SUF havde 341 medlemmer i starten af 2005. Men har i løbet af 2005 forøget sit medlemstal så de i starten af 2006 nåede op på over 900 medlemmer

SUF blev stiftet i 2001 på initiativ af Rebel og Enhedslistens ungdomsnetværk.


Struktur

SUF - Socialistisk Ungdomsfront - organiserer sig i lokalgrupper (som regel en enkelt by), regioner (landsdele) og på landsdækkende niveau.

To gange om året holder SUF landsdækkende møder (stormøder): landsmødet og aktivitetsmødet. Her opfordres alle medlemmer til at deltage.

Mellem stormøderne tages beslutningerne for landsorganisationen af ledelsen, der delvist er valgt på et stormøde og delvis består at repræsentanter fra regionerne.

Regionerne holder som regel møde for at vælge deres repræsentanter til ledelsen, men kan også koordinere regionale aktiviteter.

Lokalgrupperne er de mest lokale enheder i organisationsstrukturen. Det er ofte her de "rigtige aktiviteter" foregår, om det så er at arrangere en anti-racistisk koncert, gadeteater eller at deltage i en faglig blokade mod underbetaling på en lokal arbejdsplads.

Stormøder

SUF holder stormøder to gange om året - landsmødet i foråret og aktivitetsmødet i efteråret. Alle medlemmer har tale- og stemmeret. Det er på stormøderne, at de vigtigste beslutninger tages, og stormødet er SUFs højeste myndighed.

Regionsarbejde

Regionsarbejdet er, ifølge nogle, det lim, der holder SUF sammen. Regioner er det der står imellem lokalgruppe og ledelse. Det, der sikrer lokalgruppers indflydelse og samler organisationen.

Regionalt samarbejde på SUF'sk kan være mange forskellige ting. I nogle regioner er der kun én fungerende lokalgruppe. Der er det regionale arbejde ikke rigtig samarbejde, men en hjælp med at starte andre lokalgrupper op i området. I BOB står der notitser om hvilke lokalgrupper, der er ved at starte op. Hvis du ser en i din region, bør du straks tilbyde din og din lokalgruppes hjælp (nærmere hjælp til opstartning af lokalgrupper findes også på wikien).

Regionen vælger en regionsrepræsentant (regionsrep), der sidder i ledelsen og som har ligeså meget indflydelse som de politisk valgte ledelsesmedlemmer. Regionsrep'erne kan konsultere regionen om vigtige beslutniger i ledelsen og har til opgave at informere regionen om beslutningerne i ledelsen.

En idé kan være at regionsrepræsentanten fokuserer på ledelsens arbejde, mens andre fokuserer på regionssamarbejdet for ikke at lægge alt arbejdet over på én.

Ledelse

Der er en masse praktiske ting, der er smarte at vide, når man sidder i ledelsen. Det har vi samlet i et ledelses-kit

Og så er der selvfølgelig det, som står i SUF's vedtægter om ledelsen

Emnegrupper

Emnegrupperne arbejder med landsdækkende, organisatoriske spørgsmål eller med et bestemt politisk emne. Alle SUF'ere kan starte en emnegruppe og få den godkendt af ledelsen. Denne procedure medfører at emnegrupper svinger meget i aktivitet, og at der oftest nedlægges emnegrupper, og dannes nye.

Der kan være stor forskel på lokalgruppernes aktivitet eller din lyst til at deltage i det lokale arbejde. Som medlem kan du derfor også deltage i politisk arbejde igennem emnegrupperne. Emnegrupperne er åbne for alle medlemmer og er ligesom lokalgrupperne politisk autonome.

Emnegrupperne er en af de vigtigste organer i SUF; og skal formelt set stå for det poltikudviklende arbejde. Ligeledes har emnegrupperne mulighed for at køre mindre selvstændige kampagner uden om arbejdsplanen, forudsat de får det godkendt af ledelsen.

De organisatoriske (emne)grupper er de der varetager visse organisatoriske opgaver, såsom skoling, hjemmeside, Frontalt og BoB. Disse er formelt set ikke poltikudviklende, men formidler den politik stormødet eller emnegrupperne har formuleret.


Sommerlejr-gruppe

SUF's sommerlejrgruppe har ansvaret for at arrangere SUF's sommerlejre.
Sommerlejren tiltrækker traditionelt et sted mellem 100 og 130 medlemmer af SUF hvert år, og bliver holdt rundt om i landet.

Formålet med sommerlejren er delvist at skole medlemmer i socialisme og politik. Samt at ryste SUF'erne sammen socialt.

Sommerlejrgruppen er en åben organisatiorisk gruppe for alle der har tid og lyst.

Skolingsgruppen

Propagandagruppen

Propagandagruppen er åben for alle medlemmer af SUF.

Propagandagrupen står til rådighed til at lave merchandise for SUF- til brug for alle friske SUFere og venner, derudovre står vi til rådighed som en kreativ tænketank, der kan arbejde med plakater, klistermærker, flyers og alt muligt andet materiale SUF skal bruge sine mange penge på!

Så hvis du er kreativ og har lyst til at layoute plakater eller har ideer til en T-shirt eller et banner, så er propagandagruppen noget for dig! Det er ikke en forudsætning at du er en haj til at layoute, eller at du er det store kreative geni - vi arbejder i samspil, og udvikler vores idéer sammen. Defor er der altid plads til flere der komme med deres bidrag!

Antiracistisk gruppe

Miljøgruppen

Lov og Retspolitisk gruppe

Kvindegruppen

kønspolitisk gruppe

Kønspoltisk gruppe er SUF perspektivpolitiske feministiske organ. Vi arbejder med køns og queerpolitik, og arbejder med alle emner der påvirker kønnet i samfundet. Det der forener os er en overbevisning om at kønnet ikke bør være en begrænsning for vores adfærd, og en fælles kamp mod sexisme i samfundet.

Frontaltgruppen

FRONTALT er SUF's eksterne blad. Vi laver det ca. 2 gange om året og deler det ud på uddannelsessteder, demonstrationer og hvor vi ellers kommer.

EU-gruppen

International gruppe

Uddannelsesgruppen

Faglig gruppe

Sekretariatet

Sekretariatet varetager den daglige drift af organisationen. Sekretariatets opgaver fastsættes af ledelsen indenfor de rammer, stormødet har givet.

Intern kommunikation

  1. Medlemsblad
  2. Mailingslister
  3. Hjemmeside

For medlemmerne

Det er muligt at søge penge hos SUF-landsorganisationen, men det er ikke gennem denne at i skal satse på at få hele jeres økonomi op at stå. De mest fundamentale udgifter bør i selv kunne bære i lokalgruppen ved hjælp af lokalgruppekontingenter og lignene.

Landsorganisationen bevilger penge på de månedlig ledelsesmøder, og er generelt ikke bange for at bruge penge på lokalgrupperne eller forskellige impulsive kampagner. I de år hvor økonomien er lidt stram er ens chancer for at få penge naturligtvis lidt ringere.

Proceduren for ansøgninger er dog utroligt nem. Der er flere forskellige puljer i kan søge af, de skifter selvfølgeligt lidt alt efter hvordan budgettet er lagt. I kan søge fra:

Andre kampagner og materialer - puljen er til små kampagner, og diverse plakatoptryk.

Støtte til lokalgrupper - er til hvad som helst din lokalgruppe vil lave - også hvis det er en mindre lokalkampange.

Støtte til emnegrupper bliver primært brugt til rejserefusion til emnegrupperne, men kan også bruges til enkelte større udgifter emnegrupperne ønsker.

støtte til andre er lavet til andre organisationer eller tvær-politiske initiativer og lignene.

I skal bare kort formulere hvem i er, hvad i ønsker at bruge penge på, og hvor meget i søger. Ansøgningen skal være fyldestgørende, men behøver ikke være en længere marxistisk analyse af hvorfor i har brug for penge. En halv side er i de fleste tilfælde mere end rigeligt, og mindre kan også gøre det hvis blot i har skrevet godt nok. I behøver ikke at skrive hvilken pulje i søger penge fra, men i kan komme med et forslag. Ring eventuelt og få en snak med landskassereren inden i sender ansøgningen. Send den pr. e-mail til sekretariatet. Jeres ansøgning bliver behandlet på næstkommende ledelsesmøde, og i får svar umiddelbart efter!

Piece of cake!