Højrefløjen

Fra AktiWiki
Spring til navigation Spring til søgning
Denne artikel stammer fra Redox.dk

Her kan du læse om de vigtigste højreradikale grupper i Danmark fra begyndelsen 1990’erne og fremefter.

Anti-Jihad Danmark

Anti-muslimsk netværk oprettet af SIAD i foråret 2007. Bestod udover SIAD af Frit Danmark, Nationale Danskere, I Media, Tastaturkrigerne, Frie Danske Nationalister og De National-Liberale. Efter en intern konflikt i oktober 2007 har netværket dog reelt været opløst.

Blood & Honour Denmark

Blood & Honour Denmark (B&H) var, indtil sin opløsning i august 2005, del af det verdensomspændende nazistiske netværk Blood & Honour, der strækker sig fra Argentina over USA til Rusland og Sverige. Den danske afdeling af B&H stod første gang offentligt frem under Rudolph Hess-marchen i Køge i 1997, og har lige siden været samlingssted for militante nazister. Blood & Honour-netværket bekender sig offentligt til den nationalsocialistiske ideologi, ligesom de i høj grad propaganderer for væbnet kamp mod det, de omtaler som den jødiske magt-elite, eller ”ZOG”. ZOG er et ofte brugt begreb i nazistiske kredse, der dækker over forestillingen om en såkaldt ”Zionist Occupation Government”, altså den ”zionistiske besættelses-regering”).

Blood & Honours hovedfokus har altid været musikken, og de har lige siden starten hovedsagligt stået bag koncerter og pladeselskaber. Blood & Honour Denmark havde i 90’erne pladeselskabet NS Records og videoproduktionsselskabet NS88. Førstnævnte blev senere omdannet til firmaerne Nordwind og Celtic Moon, der begge lukkede i 2003. Efterfølgende startede den samme personkreds pladeselskabet Nordvind Records, der dags dato stadig er i live. Blood & Honour Denmark har aldrig været en stor organisation, men har, takket være en lille gruppe af dedikerede nazister, ubestridt haft førertrøjen, når det kommer til organisering af koncerter og produktion af musik, videoer og mechandise.

De tilbageværende folk omkring gruppen har igennem de senere år også været aktive i Dansk Front. I januar 2006 udsendte en gruppe af "tidligere Blood & Honour Denmark-aktivister" en pressemeddelelse igennem Dansk Front, hvori de oplyste, at Blood & Honour Denmark var blevet opløst i august 2005.

I august 2007 genopstartede Blood & Honour Denmark med base i Nordsjælland. Folkene bag er de samme folk som drev den første B&H-gruppe, og siden gik ind i Dansk Front. Gruppen er inaktiv, og navnet bruges kun til sporadiske aktiviteter.

Combat 18 - Denmark

Combat 18 (C18) blev dannet først i England i 1991, men har siden spredt sig både som organisation og begreb til flere andre lande. Tallet 18 står for det første og ottende bogstav i alfabetet, A og H, som er initialerne for Adolf Hitler. Direkte oversat betyder Combat 18 altså ”Kampgruppe Adolf Hitler”.

Combat 18 - Copenhagen Division blev oprettet i efteråret 1995 i al hemmelighed, og gjorde først for alvor væsen af sig i 1997. I den mellemliggende periode var gruppens hovedaktiviteter nazistisk graffiti og udsending af trusselsbreve til politiske modstandere. Gruppen ryddede for alvor forsider, da det tidligere mangeårige medlem af DNSB Thomas Derry Nakaba sendte tre brevbomber til politiske modstandere i England.

Under den efterfølgende anholdelse skød og sårede Thomas Derry Nakaba en politibetjent. Nakaba, og gruppen omkring ham, fik alle lange fængselsstraffe, og gruppen har ikke været aktiv siden da.

Dansk Forum

Dansk Forum blev oprettet på et møde i 1996, samme møde hvor Dansk Ungdom få minutter tidligere var blevet nedlagt. Dansk Ungdoms økonomiske midler, og størstedelen af medlemsskaren fulgte med over, og kun de mest rabiate nazister fik ikke lov at komme med. Dansk Forum var i sluthalvfemserne meget aktive omkring to områder: at blive valgt ind i flere fakultetsråd og konsistoriet på Københavns Universitet samt overvågning af den antiracistiske bevægelse.

Hovedparten af de ledende personer omkring Dansk Forum var studerende på Københavns Universitet, og forsøgte at blive valgt ind i fakultetsrådene for Samfundsvidenskab og Humaniora, ligesom de stillede op til valget til Københavns Universitets konsistorium. Gruppen stillede op i både 1998 og 1999, men led fiasko begge år. I 1999 fik gruppen 88 ud af næsten 9.000 afgivne stemmer vel konsistorie-valget.

Dansk Forum brugte meget energi på at overvåge aktive antiracister, og havde en hjemmeside der blandt andet indeholdt en vejviser til såkaldte "autonome tilholdssteder". På listen, der var behæftet med mange faktuelle fejl, stod der blandt andet adresser til foreninger, venstrefløjsgrupper, et gymnasium og en økologisk købmand. Igennem 1998 havde Dansk Forum også en infiltrator i den venstreorienterede gruppe Rebel. Dansk Forum har ikke været rigtigt aktive i dette årtusinde, men først i 2003 blev gruppens hjemmeside nedlagt.

Dansk National Front

Skinhead-kulturen toppede i Danmark i første halvdel af 1990’erne. Da den militante nazi-scene samtidig var i vækst, betød dette, at en del små skinhead-grupper blev aktive nazister. Mange af disse samlede sig i Dansk National Front, en gruppe, som ifølge en talsmand var åben for alle, der havde ”musik- og tøjsmag og modstand mod indvandring til fælles”.

Gruppen fungerede, i kraft af deres kerne af militante skinheads, flere gange som bodyguards for Fremskridtspartiet og Mogens Glistrup. Dansk National Front havde mange nære forbindelser til både White Pride, DNSB og Den Danske Forening. Gruppen eksisterer ikke længere.

Dansk Kultur

Forening der har som formål at "værne om den danske kultur bygget på den kristne kulturarv og at værne om demokrati, ligestilling mellem kønnene, ytringsfrihed, og grundloven af 1953". Bestyrelsesmedlemmerne tæller blandt andet en person fra SIADs Anti-Jihad Danmark-netværk, og foreningens aktiviteter besøges hyppigt af højreekstremister.

Dansk Selskab for Fri Historisk Forskning

Dansk selskab for Fri Historisk Forskning tilhører det internationale netværk af revisionister, altså personer eller grupper, der ved at benægte at folkedrab på jøder fandt sted under 2. Verdenskrig, vil forsøge at rehabilitere den nazistiske ideologi.

Dansk selskab for Fri Historisk Forskning er en lille gruppe, hvis gennemslagskraft er yderst begrænset. Det skyldes selvsagt gruppens formål, men også kommunikationen, der er så intern, slang-præget og mærkværdig, at det kan være svært for udenforstående at sætte sig ind i denne form for tankegang.

Dansk selskab for Fri Historisk Forskning har tidligere gjort sig bemærket ved at invitere kendte udenlandske revisionister til Danmark, bl.a. briten David Irving i februar 2004.

Dansk Ungdom

Dansk Ungdom var forløberen til Dansk Forum, og eksisterede i blot et år. Gruppen blev startet i november 1995, og blev nedlagt 3. august 1996. I den periode blev gruppen presset i medierne, da en gruppe aktivister fra Dansk Ungdom sammen med en nazist fra DNSB blev stoppet i Roskilde i en bil fyldt med våben og nazistisk propagandamateriale.

Desuden blev det afsløret, at Den Danske Forening støttede gruppen økonomisk. Projektet, der var startet som værende en "national ungdomsorganisation" - i realiteten en uofficiel ungdomsgruppe for Den Danske Forening - var sværtet ind i nazistiske aktivister og voldelige overfald, og efter blot ni måneder blev Dansk Ungdom nedlagt.

De National-Liberale

De National-Liberale blev stiftet 15. februar 2006 på et møde i Odense, hvor Lars Grønbæk Larsen blev valgt som talsmand. Den unge talsmand er på dette tidspunkt medlem af Fremskridtspartiets hovedbestyrelse og har en i årrække plejet omgang med flere mindre højrefløjsorganisationer over hele landet. Foreningen fik i sit først halve år loyal opbakning fra både Dansk Front, Fremskridtspartiet, erklærede nazister samt enkeltpersoner fra den fynske højrefløj. De National-Liberale afholdte i foråret og sommeren 2006 to demonstrationer i Svendborg, ved begge manifestationer var hovedparten af deltagerne Dansk Front-medlemmer.

På trods af, at foreningen tager afstand afstand fra nazismen i deres principprogram, var der ved begge foreningens manifestationer i foråret og sommeren 2006 flere nazister tilstede, med åbenlyse nazistiske symboler på tøjet og i enkelte tilfælde er de set heile.

Den Danske Forening

Den Danske Forening blev stiftet i 1987 af pastor Søren Krarup. Foreningen skulle danne modvægt til den danske asyl- og indvandringspolitik og blev hurtigt en af de mest betydningsfulde fremmedfjendtlige organisationer. En række af de mest fremtrædende folketingspolitikere fra Dansk Folkeparti har været medlemmer af foreningen. Udover Søren Krarup er de mest kendte Jesper Langballe, Pia Kjærsgaard og Søren Espersen. Sidstnævnte var en aktiv skribent i foreningens blad Danskeren, hvor også den tidligere pressesekretær for daværende kirkeminister Tove Fergo, Henrik Gade Jensen, slog sine folder.

Krarup, Langballe og Espersen forlod i 2002 Den Danske Forening, da foreningens næstformand Poul Vinther Jensen, offentligt sammenlignede muslimer med pest. Krarup og Langballe var på det tidspunkt netop valgt ind i Folketinget for Dansk Folkeparti, og Espersen var partiets pressechef. Foreningen lagde mange kræfter i politisk lobbyarbejde. Der blev holdt en lang række offentlige møder - der oftest blev mødt af antiracistiske blokader - og DDF havde permanent gang i læserbrevskampagner, der skulle vende ”folkestemningen”, ligesom medlemmerne var flittige til at sætte klistermærker op med fremmedfjendske budskaber.

Den Danske Forening har i dag mistet sin politiske betydning, men fungerer fortsat som tilholdssted for en ”gammel garde” af fremmedhadere - og som en vigtig inspiration for en del af de unge højreekstremister.

Frie Danske Nationalister

Kammeratskabsgruppe i København og Nordsjælland der blev startet af Dansk Fronts ekskluderede talsmand Julius Børgesen i vinteren 2006-07. Gruppens hovedaktivitet bestod i 2007 i at agere vagtværn for SIADs leder Anders Gravers ved dennes minidemonstrationer landet rundt.

Frit Danmark

Frit Danmark er en anti-muslimsk organisation, med base i Odense på Fyn. Gruppens mål er blandt andet indføre fuldstændig indvandringsstop og udvisning af muslimer og kriminelle. Navnet er taget fra en anti-nazistisk modstandsgruppe under Anden Verdenskrig, på trods af at der, til gruppens demonstration i Odense den 12. februar, også deltog erklærede nazister. Gruppen stillede op til kommunalvalget i november 2005 under navnet "Frit Danmark - Folkebevægelsen mod indvandring", her fik de 161 stemmer. De 73 af disse stemmer gik til listens topnavn, Michael Ellegaard. Michael Ellegaard har selv tre domme for vold. Gruppen har desuden en samarbejdsaftale med Stop Islamiseringen Af Danmark (SIAD). Gruppen er idag Ellegaards enmandsprojekt, og er ikke aktive udover driften af en hjemmeside.

Frit Folk

Frit Folk er en inaktiv gruppe, der er i starten af dette årtusinde forsøgte at samle de dele af højrefløjen, der var for radikale til Dansk Folkeparti. Foreningen manifesterede sig blandt andet i december 2002, hvor den lille gruppe arrangerede en demonstration ved Landsoldaten i Fredericia. Frit Folk bestod af folk fra det tidligere No-Kay, og samlede blandt andet sympatisører fra Den Danske Forening og Fremskridtspartiet. Lederen var den tidligere No-Kay-leder Åse Clausen Bjerg, og gruppens seneste aktivitet var at indkalde til et åbent møde i et medborgerhus i Brønshøj tilbage i februar 2005, et møde der dog blev aflyst. Politisk set var Frit Folk hovedsagligt anti-muslimske.

Fælleslisten mod Indvandringen

Lokalliste styret af Kaj Vilhelmsen, tidligere Nationalpartiet Danmark. Opstillede ved kommunalvalget i 1997. Fælleslisten mod Indvandringen driver Radio Holger, der i november 2006 fik frataget sin sendetilladelse for overtrædelse af racismeparagraffen.

Nationalpartiet Danmark

Nationalpartiet Danmark, NPD, blev stiftet tilbage i 1990, som en udbrydergruppe af Den Danske Forening (DDF). Partiets leder var Kaj Vilhelmsen, han stod i spidsen for en gruppe DDF-medlemmer, der ønskede at gøre Den Danske Forening til et reelt parti. Kaj Vilhelmsen sad i DDFs bestyrelse fra 1986 til 1989, hvor han blev ekskluderet sammen med Elin Uttrup, der senere blev NPDs næstformand. De to stillede op under navnet "Borgerlisten Stop Indvandringen" ved kommunalvalget i 1989, og året efter dannede de så Nationalpartiet Danmark. Partiet blev betragtet som værende nazi-inspireret, og af samme årsag blev folk i DDF, såfremt de også var med i NPD, ekskluderet. Partiet blev nedlagt i halvfemserne.

NNSU

Nordisk Nationalsocialistisk Ungdom (NNSU) startede op i 2004 som en hjemmeside, der udgav et nyhedsbrev med en retorik, som bød på nationalromantik og raceadskillelse. Gruppen var et enmandsprojekt drevet af en teenager fra Skive, der igennem 2004 og 2005 fik hjælp af en leder på henholdsvis Fyn og Sjælland, der dog begge forlod ham hurtigt. NNSU viste sig aldrig gadeplan, og har kun en enkelt gang afholdt møde i København. Gruppen døde hurtigt hen og findes ikke længere.

NS88

NS88 (NS = Nationalsocialisme, 88 = Heil Hitler) var den første danske nazistiske distributørvirksomhed. NS88 blev grundlagt i foråret 1994 af Marcel Schilf og et daværende DNSB-medlem. Hovedparten af virksomhedens racistiske produkter solgtes i Tyskland, hvor det blev smuglet over grænsen på grund af den tyske lovgivning.

NS88 bestod af NS88 Video Division, NS Records og NS88 Merchandise. Førstnævnte producerede blandt andet de berygtede Kriegsberichter-videoer, hvori navngivne anti-racister blev henrettet. NS Records stod for musik-delen hos NS88, og havde sammen med Ragnarock Records retten til at distribuere britiske ISD Records’ produkter i Skandinavien i halvfemserne.

En del af pengene fra NS88 financierede i sin tid nazistiske aktiviteter i Skandinavien, blandt andet har DNSB’s Radio Oasen nydt godt af den store økonomiske gevinst. Folkene bag NS88 fortsatte senere videre i Ragnarock Records, Nordwind, Celtic Moon og Nordvind Records.

Stop Indvandringen

Stop Indvandringen var en udspringer af Den Danske Forening, og blev senere til Nationalpartiet Danmark og derefter Fælleslisten mod Invandringen. Listen opstillede i fire byer ved valget i 1989.

Århus Mod Moskeen

Århus Mod Moskeen er som navnet antyder en stærkt anti-muslimsk forening med udgangspunkt i Århus-området. Oprindeligt eksisterede foreningen i en årrække i slutningen af 1990’erne, men blev i sin nuværende form stiftet 7. juni 2004. Formanden hedder Tomas Kierstein og toneangivende rådgiver bag foreningen er den pressesky forretningsmand Jesper Nielsen.

Den medieombruste og kontroversielle foreningen har i omegnen af 400 medlemmer og gjorde sig senest bemærket i kommunalvalgkampen i Århus november 2005. Foreningen stillede op til valget på et program direkte kopieret fra den tidligere direktør og Venstremand, Søren Quist Rasmussen, nu foreningens spidskandidat og stemmesluger. Eneste tilføjelse er punktet om at ”stoppe islamiseringen af Århus”, herunder en stormoske samt bevare Århus som ”en dansk by, der bygger på dansk kultur, danske værdier og respekt for kvinders rettigheder”.

Forsøget på at pakke højreekstremisme ind i Venstrepolitik mislykkedes dog fatalt. Kort tid inde i valgkampen afslører pressen foreningens tætte forbindelser til det racistiske netværk Dansk Front og den voldelige hooligangruppe White Pride. Efter afsløringerne, som aldrig tilbagevises, bliver foreningen isoleret både politisk og i medierne.

Ved kommunalvalget 15. november 2005 når Århus Mod Moskeen ikke over spærregrænsen, men må nøjes med 2027 stemmer, svarende til 1,2 procent af de afgivne stemmer.

Dermed er et visionært forsøg på at samle den alleryderste højrefløj i Århus-området foreløbigt mislykkedes. Århus Mod Moskeen tæller nemlig ikke bare aktivister fra Dansk Front og White Pride i sin inderkreds. Også Den Danske Forening, Dansk Kultur og ikke mindst en lang række af tidligere og ekskluderede medlemmer af Dansk Folkeparti har haft indflydelse på foreningen udvikling.