Fonde

Fra AktiWiki
Spring til navigation Spring til søgning
  • Røde Øre - anti-imperialistisk Fond, postboks ? 2100 Kbh. N. Giver typisk 300 - 1000 kr. til anti-imperialistiske aktiviteter.
  • Enhedslistens Græsrodsfond: Studiestræde 24,1. 1455 Kbh. K. Giver typisk 1000 til 3000 kr. til åbne græsrodsaktiviteter, der har svært ved at finde finansiering andetsteds.
  • Maj Fonden: Kong Valdemarsvej 19, 2840 Holte. Giver typist 2000 - 5000 kr. til progressive (røde) aktiviteter.
  • Græsrodsfonden: Niels Ahlmanns Allé 9, 2900 Hellerup. Giver typisk 1000 - 4000 til ikke alt for røde aktiviteter.
  • Fremad Fonden: c/o Claus Thing Mortensen, Galgebakken Torv 7/20, 2620 Albertslund. Giver penge til ungdomsprojekter udenfor de politiske ungdomsorganisationers regi.
  • Rosafonden: Giver typisk 1000 - 4000 kr. til unges projekter og aktiviteter, der går imod strømmen! Ring efter adresse, da den "flytter" tit.
  • Hagens Legat: v. Advokat Kirsten Bindstrup. Vestergade 12, 1. sal.1456 Kbh. K. Støtter politisk aktive udsat for påolitivold eller aktivister, der på anden måde er kommet i klinch med politiet.

Fonde Nedenstående fonde bevilger ofte eller lejlighedsvis penge til forskellige politiske formål:

Rød Fond C/o Enhedslisten Studiestræde 24,1 1455 Kbh. K (se et andet bilag om denne fond).

Den almennyttige fond af 15. september 1968 v/Helge Bo Jensen c/o Enhedslisten Studiestræde 24, 1 1455 København K "Den almennyttige fond af 15. september 1968", der ejer ejendommen Studiestræde 24.

Fonden ejer ejendommen Studiestræde 24 og har i mange år gjort det muligt for Enhedslisten og andre progressive organisationer at have lokaler centralt i København til en rimelig husleje. Desuden uddeles midler til en række sociale, kulturelle, miljømæssige og politiske formål. Der gives sjældent støtte til individuelle formål som f.eks. studierejser o.l. Derimod typisk til projekter i regi af fredsbevægelser, sociale bevægelser, solidaritetsorganisationer, forlag mv. I de seneste år er der uddelt 50-100.000 kr. efter ansøgning. De enkelte bevillinger er typisk på 5-15.000 kr. Bestyrelsen træffer beslutning om uddeling 4-6 gange pr. år.

Hagens Legat Adv. Kirsten Bindstrup Wesselsgade 17 2200 København N 33 14 84 81

Græsrodsfonden Ahlmanns Allé 9, st.th. 2900 Hellerup. http://www.graesrodsfonden.dk/

Græsrodsfonden støtter fortrinsvis græsrodsinitiativer og folkelige bevægelser der arbejder for: • Ligeberettigelse og det enkelte menneskes frie selvbestemmelse • Den demokratiske og folkelige debat • Økologisk ligevægt • Fælleseje af jord og produktionsmidler • Mellemfolkelig forståelse på græsrodsplan Fonden støtter fortrinsvis konkrete praktiske tiltag, eksperimenter, aktioner og projekter på græsrodsniveau, og især hvor rimelig støtte ikke kan opnås andetsteds. Fonden støtter desuden opstart af nye græsrodsinitiativer. Almindeligvis støttes med mindre beløb; 3-10.000 kroner. Støtten ydes som gave eller lån. Årlig uddeling pt. ca. 175.000 kroner. Ansøgninger behandles ca. 4 gange om året.

1. Maj-fonden Kong Valdemarsvej 19 2840 Holte Tlf. 42 80 07 19

Yder økonomisk støtte til personer, foreninger eller institutioner: 1. der uafhængigt af enkelte politiske partier virker for ligeberettigelse mellem alle grupper i samfundet, og som arbejder for de i FN's charter nedfældede principper om alle menneskers ubetingede ligeberettigelse, 2. der modarbejder udbytning og umyndiggørelse set i større politisk perspektiv, herunder invaliditetsfremmende lønsystemer og anden fysisk eller psykisk undertrykkelse, 3. der arbejder for udbredelse af faglig viden og udadvendt aktivitet til støtte for de ovennævnte formål.

Plums Fond for Fred, Økologi og Bæredygtighed Dronningensgade 14 1420 Kbh. K Tlf. 32 95 44 17 fredsfonden@fredsfonden.dk www.fredsfonden.dk

Plums Fond (tidligere Fredsfonden og Plums Økologifond) yder primært støtte til græsrodsprojekter, dog ikke til projektomkostninger som drift, løn osv. Typisk støtter vi mindre projekter, der har et formidlingsaspekt, f.eks. høringer, konferencer og publikationer. Typisk uddeles beløb i størrelsesorden 1000-5000 kr.

Rosafonden rosa@rosafonden.dk (Bevilger penge til: " .. ud fra et socialt sigte, at støtte børn og unges selvforvaltningsinitiativer", uddeler i alt ca. 40.000 kr./år, 4 bestyrelsesmøder pr. år)