Anarko-kapitalisme

Fra AktiWiki
Spring til navigation Spring til søgning

Anarko-kapitalisme er en konsekvent anvendelse af liberalismens ideologi; at enhver ejer sin krop, og har ingen derfor har ret til at bestemme over en andens krop. Ejerskab er defineret som den eksklusive kontrol over en enhed.

At mennesket ejer sig selv følger af naturvidenskaben. Ingen anden har kontrollen over din krop, når du bliver født og særdeleshed i voksenlivet. Andre kan påvirke dig, men ingen kan, f.eks. bestemme hvor din hånd skal være lige netop nu. Dernæst mener man, at mennesket skal leve i forlængelse af sin specifikke natur - dvs. civiliseret i modsætning til dyrisk. Og da mennesket ejer sin krop, ejer mennesket også det som kommer af kroppens brug - dvs. arbejde. Afkastet af eget arbejde er derfor også underlagt ejendomsret, lige som kroppen er det. Derfor er man imod tyveri og staten.

Det følger heraf, at man vil afskaffe staten, ved at privatisere de af statens magtinstitutioner, der opretholder det kapitalistiske hierarki.

Socialitisk anarkistisk kritik af anarko-kapitalisme er begrundet i et forskelligt syn på undertrykkelse, produktionsteori og ejendom.

Derfor vil disse kritisere kapitalstyret (privatrets) anarkisme ud fra, at et marked baseret på frivillighed er lige så undertrykkende som staten. En del anarkistisk kritik af anarko-kapitalismen retter sig mod anarko-kapitalisternes opfattelse af ejendom og ret.

Anarko-kapitalistisk litteratur:

Med en primært moralsk argumentation:


- Murray N. Rothbard

- Robert Nozick

- Hans-Hermann Hoppe


Med en primært positivitisk/matematisk argumentation

- David Friedman