Affinity Grupper

Fra AktiWiki
Spring til navigation Spring til søgning

Denne artikel er taget fra Globale Rødders hjemmeside fra en gang de mobiliserede til et topmøde: http://www.ulydighed.dk/g8/affinity1.htm

Intro

En affinity-gruppe er en lille basisgruppe af 5-20 personer, som kan arbejde autonomt sammen i direkte aktioner eller andre projekter. Man kan danne affinity-grupper med sine venner, folk fra sit lokalområde, arbejdsplads, eller organisation. Affinitygrupper udfordrer topstyrede beslutningsproceser og organisering, og giver de involverede magt til handle kreativt og direkte. Affinitygrupper tillader folk at ’være’ den aktion de vil, ved at give dem komplet frihed og beslutningsdygtighed i affinity-gruppen. Affinity-grupper er af naturen decentraliserede og ikke-hierakiske. Basisgruppestrukturen blev først anvendt af anarkister i Spanien i slutningen af det nittende og starten af det tyvende århundrede, og blev genintroduceret i radikale direkte aktioner af anti-atomvåben aktivister i halvfjerdserne. De benyttede sig af ikke-voldelige direkte aktioner til at blokere veje, besætte steder og generelt forstyrre de Amerikanske atom og krigsmagere. Affinity-grupper har en lang og interessant fortid

Roller i affinity-grupper.

Der er mange roller der kan udfyldes i enaffinitygruppe. Disse roller kan være:

Samaritter - En basisgruppe har måske bruge for en der er trænet til at håndtere medicinale og helbredsproblemer på gadeplan, under aktionen.

Juridisk – Hvis der ikke allerede er observatører på en aktion, er det en god ide at folk, der ikke er involverede i aktionen, tilstede til at tage noter om politiets opførsel og mulige overgreb på aktivisters rettigheder.

Medier – Hvis man laver en aktion der skal tiltrække mediernes opmærksomhed, kan man udpege en persom i basisgruppen til at snakke med medierne og fungere som talsperson.

Aktionsalf – En som skal sørge for det generelle velbefindende i gruppen, under aktionen. Vand, massage, opmuntring ved at starte snage og kampråb. Denne rolle er ikke en nødvendighed, men den kan være utrolig hjælpelig, især under lange aktioner, da folk kan blive trætte og irritable som dagene går.

Traffik – Hvis det er en mobil basisgruppe, kan det være nødvendigt at have en i gruppen der kan stoppe biler i vejkryds. Generelt sørge for folks sikkerhed på vejen, passe på biler og andre køretøjer.

Arresterbare – Dette afhænger af typen af direkte aktion. Nogle aktioner kræver at et vist antal personer er villige til at blive arresteret, eller nogle dele af aktionen kræver det. Uanset er det vigtigt at vide hvem der laver aktionen og hvem der vil blive anholdt. Støtte til fængslede – Igen, dette er kun relavant hvis aktionen kræver anholdte. Denne person har alle de anholdtes kontakt information, tager ud til fængslet, kontakter arbejde, snakker med advokater, holder styr på hvem der er anholdt osv.

Hvordan man starter en basisgruppe

En affinity-gruppe kan vare i årevis i en gruppe af venner og aktivister, eller den kan vare en uge omkring en enkelt aktion. Uanset hvad er det bedst at tilslutte sig en affinity-gruppe der matcher dine interesser. Hvis du er igang med at starte en affinity-gruppe; find venner og aktivister der deler dine interesser og derfor vil lave saamme aktioner. Led også efter folk der ville være villige til at bruge samme taktikker. Hvis du er igang med at tilslutte dig en affinity-gruppe i forbindelse med en masseaktion er det første du skal gøre; at finde ud af hvilke der er åbne og hvilke lukkede. For mange, eraffinity-grupper baseret på tillidsfyldte forhold baseret på årelange venskaber og samarbejde. Derfor er det ikke sikkeret at de vil have folk de ikke kender med i basisgruppen. Når du har fundet de affinity-grupper der er åbne; se efter dem der har interesser og taktikker du føler dig tiltrukket af, som en Anti-Mærsk affinity-gruppe eller blokade affinity-gruppe.

Hvad kan baisgrupper gøre ?

Alt!!! De kan bruges til masse- eller småaktioner. affinity-grupper kan bruges til at smide et banner ud, blokere en gade, bagland for andre affinity-grupper, gadeteater, cykeldemoer, træbesættelser, ændre budskabet på et kæmpestort reklameskilt, spille i et radikalt marchband eller synge i et revolutionært kor, osv.... Der kan også være affinity-grupper der udfylder roller i en aktion. En affinity-gruppe af førstehjælpere eller en affinity-gruppe der sørger for mad og vand til folk på gaden. Det der gør affinity-grupper så effektive i aktioner er at de kan forblive kreative og uafhængige, og planlægge deres egen aktion uden at der er en organisation eller person der fortæller dem hvad de kan og ikke kan. Derfor er der en uendelig række af muligheder for hvad affinity-grupper kan gøre.

Klynger

En klynge er en gruppering afaffinity-grupper der samles for at arbejde på en specifik opgave eller del af en større aktion. En klynge kan være ansvarlig for at blokere et område, organisere en ud af en række aktionsdage eller sammensætte og opføre et gadeteater. Klynger kan organiseres der hvor baisgrupper er fra (Fyn klynge), eller emne (studenterklynge eller anti-sweatshop klynge ), eller aktionsform (gadeteater eller blokade).