Enhedslistens organisationshåndbog

Fra Aktiwiki
Skift til: Navigation, Søgning

I AktiWiki er der brugt uddrag fra Enhedslistens organisationshåndbog, som er et tilbud til Enhedslistens medlemmer. Håndbogen kan i øvrigt findes her: [www.revo.dk/aktivist/Enhedslisten.pdf]

I den originale udgave er der afsnit om det praktiske arbejde - dette er i AktiWiki brugt rundt omkring, mens dette afsnit handler om Enhedslistens organisation, d.v.s. de forhold som er specielle for Enhedslisten.


Logo standard farve 250x75 0.gif

Den organisatoriske del

 1. Enhedslistens opbygning
 2. Årsmødet
 3. Økonomi
 4. Landsorganisationens sekretariat
 5. Folketingsgruppen

Den praktiske del

 1. Aktioner, gadeteater og happenings
 2. Læserbreve
 3. Løbesedler
 4. Plakater
 5. Pressemeddelelser
 6. Aktivmøder
 7. Banner/transparentmaling
 8. Introkurser og mentorordninger
 9. Hjemmesider og e-mails
Bilag til Enhedslistens organisationshåndbog[redigér]
 1. Vedtægter for Enhedslisten
 2. Vedtagelse om kontingenter
 3. Vedtagelser om kønskvotering
 4. Forslag til lokale vedtægter
 5. Organisationsstruktur København - Enhedslisten kØbenhavn
 6. Samarbejdsaftale mellem Enhedslisten og SUF
 7. Rød Fond
 8. Andre fonde
 9. Tilgængelighed i Enhedslisten

Forord[redigér]

Formålet med denne bog er, at lave en introduktion til Enhedslistens forskellige organisatoriske bestanddele; hvad de består af; hvad de laver; og hvilke kompetencer, der ligger hvor og hvorfor; og endelig kan bogen give et indblik i, hvor I kan hente politisk og organisatorisk assistance.

Desuden kan bogen også bruges som inspiration til både den løbende diskussion om hele Enhedslistens organisation og vejledning i de daglige politiske aktiviteter ude i afdelingen.

Forudsætningen for politisk forandring er det daglig politiske engagement - såvel parlamentarisk som udenomsparlamentarisk. Derfor arbejder Enhedslisten på begge niveauer. Enhedslisten ønsker at fungere som inspirator og organisator i kampen for socialisme og mod undertrykkelse og kapitalisme.

Det må således ikke være sådan, at enten dybt teoretiske politiske diskussioner eller daglige trakasserier omkring mødernes afholdelse optager al medlemmernes energi. Subjektive prioriteringer må ikke være afgørende for en afdelings politiske gennemslagskraft. Det er vigtigt, at den enkelte føler sig som en del af og forpligtet overfor et kollektiv og et politisk helhedssyn

Hensigten med denne organisationshåndbog er derfor at være medvirkende til, at Enhedslistens medlemmer udvikler en engagerende, gennemskuelig og nogenlunde ensartet organisationskultur over hele landet.

Bogen gennemgår Enhedslistens organisation på alle niveauer og giver praktiske anvisninger til brug for det organisatoriske og politiske arbejde.

Første del handler om Enhedslistens organisatoriske opbygning – anden del om det praktiske arbejde, og bagest findes følgende bilag:

 • Enhedslistens vedtægter
 • Forslag til lokale vedtægter
 • Organisationsstruktur København – Enhedslisten kØbenhavn
 • Samarbejdsaftale med SUF
 • Rød Fond
 • Andre fonde
 • Tilgængelighed i Enhedslisten