Civil ulydighed: Versionshistorik

Skift til: Navigation, Søgning

Forklaring: (nuværende) = forskel til den nuværende version, (forrige) = forskel til den forrige version, M = mindre ændring

  • (nuværende | forrige) 12. aug 2015, 07:00Danili (diskussion | bidrag). . (7.294 bytes) (+7.294 Bytes). . (Oprettede siden med "Civil ulydighed – en kort introduktion Denne tekst er en kort og kæk introduktion til begrebet civil ulydighed. Teksten er skrevet af en nordmand, og tager derfor udgang...")